رکورد بازدید کننده لس آنجلس برای هفتمین سال متوالی

فرداد پرواز

24 دی 1396


اریک گارستیتی Eric Garcetti ، شهردار لس آنجلس و ارنست چوبی Ernest Wooden ، رئیس هیئت گردشگری و کنوانسیون لس آنجلس، اعلام کرده اند که این شهر در سال 2017 48.3 میلیون بازدید کننده را تشویق می کند، نقطه عطف گردشگری جدید را برای هفتمین سال متوالی تعیین می کند.میزان ثبت رکورد یک میلیون بازدیدکننده بالاتر از مجموع 2016 است، این افزایش 2.2 درصدی است که توسط بازدیدکنندگان داخلی 41.2 میلیون نفر تمام شده است.بازدیدکنندگان بین المللی به طور کلی 0.9 درصد افزایش یافته و به 7.1 میلیون بازدید کننده رسیده است، که پیش بینی شده و سفرهای ورودی به ایالات متحده را به طور کلی در سال 2017 پیش بینی کرده است.پیش بینی تجدید نظر در ژانویه 2017، کاهش 4 درصدی در رشد سالانه بریتانیا را برآورد کرد.با این حال، انگلیس این پیش بینی را با افزایش 2 درصدی سالانه بیش از 370 (370،000 بازدید کننده) پیش بینی کرد، اما همچنین به طور کلی به ایالات متحده سفر کرد.


http://www.breakingtravelnews.com