روی خوش گردشگران چینی به «ماکرون»

فرداد پرواز

10 خرداد 1396


پیشتر در گزارشی که از سوی منابع چینی منتشر شده بود، فرانسه در صدر فهرست برترین مقصدی قرار داشت ،که ثروتمندان چینی برای سفر انتخاب می کردند. سفر در واقع نخستین فعالیت بزرگترین ثروتمندان چینی است و به رغم حملات تروریستی که در فرانسه انجام شده، همچنان تقاضا برای آن به شدت زیاد است. دولت فرانسه نیز این امر را می داند و به همین دلیل پیشتر تمهیداتی اتخاذ کرده بود، از بهبود رویه های تخفیف مالیاتی و افزایش گشت زدن پلیس ها گرفته تا کاهش مدت زمان صدور ویزا برای گردشگران چینی. کاهش ارزش یورو در برابر یوآن در سال های اخیر نیز دلیل دیگری فراهم آورده است که ورود گردشگران چینی به فرانسه تشدید شود. اشتیاق گردشگران چینی به خریدهای خرده فروشی و مصرف کالاهای تجملی در این مدت قوی تر از همیشه شده، به همین دلایل چشم انداز گردشگری چینی ها ،به فرانسه همچنان مثبت می باشد.


http://www.donyayesafar.com