رونق صادرات با ورود گردشگران خارجی

فرداد پرواز

16بهمن1395


عضو کمیسیون گردشگری اتاق ایران معتقد است ورود گردشگران به کشور به مثابه رونق صادرات است. محمدجعفر رائیچی با اشاره به پیامدهای مثبت برگزاری هفدهمین کنوانسیون راهنمایان گردشگری در ایران، خاطرنشان کرد بعد از برجام، ایران‌هراسی کاهش یافت و دولت سیاست حمایت از گردشگری و توجه ویژه به این بخش، اعم از خرید هواپیما را در پیش گرفت همچنین بودجه‌های مختلف به این بخش ارائه و فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی در این رابطه ایجاد شد که همه اینها نشان می‌دهد ایران وارد یک فاز جدید در زمینه گردشگری شده است و اگر بتوانیم موانع و مشکلات پیش‌رو را برطرف کنیم، افق روشنی در انتظار این حوزه خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه باید میزبان خوبی برای گردشگران باشیم، تصریح کرد: وقتی فردی متقاضی سفر به ایران است از همان‌جا باید مشوق‌هایی داشته باشیم و رایزنان اقتصادی، کشور را طوری معرفی کنند که علاقه آمدن به ایران ایجاد شود. حتی باید به اصطلاح، خدمات پس از فروش به این گردشگران داده شود.


http://tnews.ir