روند ارتقای جایگاه گردشگری در ترکیه، مالزی و اندونزی

فرداد پرواز

30 مرداد 1396


کشورهایی در گردشگری با تحول و جهش مواجه شده اند که ساختارهای دولتی مربوط به گردشگری خود را اصلاح و در سیاستهای کلان گردشگری خود،تجدیدنظر کرده اند.

ادامه فعالیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شکل فعلی یا تبدیل آن به وزارتخانه، مساله ای است که به طور جدی،از زمان مجلس هشتم مطرح بوده است. طرح تبدیل این معاونت ریاست جمهوری به وزارتخانه از این رو مطرح شد که ریاست این سازمان در برابر نمایندگان مجلس پاسخگو باشد.

به نظر می رسد فروردین ماه امسال با تایید فوریت طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 137 رای موافق، این تلاش ها وارد مرحله جدی تری شده؛ تلاش هایی که همواره موافقان و مخالفان خود را داشته است.مهم ترین پیشنهادهای مطرح شده ادغام سازمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبدیل سازمان فعلی به وزارتخانه بی کم و کاست، تفکیک به وزارت گردشگری و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و در آخر، ایجاد وزارت متشکل از سه سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی بوده اند. در این بین، تجارب جهانی نشان می دهند کشورهایی در زمینه گردشگری با تحول و جهش مواجه شده اند که ساختارهای دولتی مربوط به گردشگری خود را اصلاح کرده و به تبع آن در سیاست های کلان گردشگری خود تجدیدنظر کرده اند.

در برخی کشورها مدیریت گردشگری در دست نهادی در سطح اداره ای دولتی است. در برخی دیگر اداره این امور برعهده مقامات محلی بوده و تعدادی از کشورها نیز یک وزارتخانه را در راس رسیدگی به امور گردشگری گمارده اند. ترکیه، اندونزی، مالزی، فرانسه، الجزایر و ... از جمله کشورهایی هستند که امور مرتبط با گردشگری در آنها در سطح وزارتخانه پیگیری می شود و به تبع آن، تحت نظارت نیز قرار دارند. سه کشور ترکیه، اندونزی و مالزی از تجربه های موفق توسعه در صنعت گردشگری هستند. بررسی تجربه این سه کشور در زمینه ساختار مدیریت کلان گردشگری،از این جنبه حائز اهمیت است که هر سه پشتوانه فرهنگی و منابع تقریبا مشابه ایران دارند و مطالعه آنها می تواند برای رسیدن به یک نسخه ایرانی از مدیریت گردشگری راهگشا باشد.


http://www.donyayesafar.com