روسیه منتظر تصویب موافقتنامه لغو روادید گردشگری از جانب ایران است

فرداد پرواز

23 مرداد 1396


سخنگوی سفارت روسیه، در تهران گفت، مسکو انتظار دارد ایران موافقتنامه رژیم لغو روادید برای گروه های گردشگری ای که از روسیه به ایران سفر می کنند را تصویب کند، زیرا طرف روس تمام فرآیندهای مربوطه را انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از اسپوتنیک نیوز، سخنگوی سفارت روسیه در تهران گفت، مسکو انتظار دارد ایران موافقتنامه رژیم لغو روادید برای گروه های گردشگری ای که از روسیه به ایران سفر می کنند را تصویب کند، زیرا طرف روس تمام فرآیندهای مربوطه را انجام داده است.

در اواخر ماه مارس، بعد از سفر حسن روحانی به روسیه و دیدار با همتای روسش، دولت های ایران و روسیه موافقتنامه ای در زمینه سفر بدون روادید گروه های گردشگری به امضا رساندند.

سخنگوی سفارت روسیه گفت: «موافقتنامه سفر بدون روادید برای گروه های گردشگری 5 تا 50 نفر در جریان سفر رئیس جمهوری ایران به مسکو به امضا رسید، اما طرف ایرانی هنوز آن را به تصویب نرسانده است. به همین دلیل است که این توافق هنوز اجرایی، نشده است... ما منتظر پاسخ نهایی از جانب ایران هستیم.»

وی افزود، طرف روس تمام فرآیندهای ضروری را به اتمام رسانده است.

در اواخر ماه ژوئن، دولت ایران بخشنامه ای در زمینه لغو روادید برای گروه های گردشگری روس صادر کرد.

وی افزود: «اما هنوز نه مجلس این توافقنامه را تصویب کرده و نه اعلام رسمی ای از جانب وزارت امور خارجه ایران صورت گرفته است.»


www.tasnimnews.com