28 اردیبهشت موزه ها را رایگان ببینید

فرداد پرواز

25 ادریبهشت 1396


28 اردیبهشت، روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، بازدید از موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در سراسر کشور رایگان است.

به گزارش ایسنا، «محمدرضا کارگر»، مدیر امور موزه ها، اموال منقول فرهنگی تاریخی کشور ،با اعلام این خبر گفت: پنج شنبه 28 اردیبهشت، همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و به منظور بزرگداشت این روز، برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی، در سطح کشور تدارک دیده شده است.

او ادامه داد: همچنین در راستای ترغیب و تشویق عموم مردم و بازدیدکنندگان برای بازدید از موزه ها روز 28 اردیبهشت بازدید از همه ی موزه ها و اماکن تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای عموم رایگان است.


http://www.donyayesafar.com