روز جمعه سیاه یا بلک فرایدی Black Friday

فرداد پرواز

23 نوامبر 2018، 2 آذر ماه 1397، روز جمعه سیاه


29 آبان 97


جمعه سیاه یک نام رسمی برای روز بعد از روز شکرگذاری در ایالات متحده است، چهارمین پنجشنبه نوامبر، که از سال 1952 به عنوان آغاز فصل خرید کریسمس در نظر گرفته شده است.

در سال 2018، 23 نوامبر، 2 آذر ماه 1397 روز جمعه سیاه، Black Friday می باشد. در این روز فروشگاه ها محصولات خود را با تخفیف های استثنایی می فروشند.


جمعه سیاه