رهبران گردشگری آفریقا نقش رشد فراگیر و مشارکت جامعه را مورد بحث قرار می دهند

فرداد پرواز

12 آذر 1396


پتانسیل گردشگری در کاهش فقر و ایجاد تغییرات تغییر یافته در لوساکا، پایتخت زامبیا، در کنفرانس جهانی گردشگری پایدار، یک ابزار برای رشد همه جانبه و مشارکت جامعه در آفریقا، مورد توجه قرار گرفته است. این کنفرانس، یک رویداد برجسته منطقه آفریقا برای جشن سالگرد بین المللی گردشگری پایدار برای توسعه، 16-18 نوامبر گذشته برگزار شد و توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در همکاری با دولت زامبیا هماهنگ شده است.

طبق داده های آماری UNWTO، قاره آفریقا در مقایسه با سال قبل، در سال 2016، میزان ورود بین المللی 8 درصد را افزایش داده است. این، همراه با تعهد و تعهد دولت افریقا به تظاهرات گردشگری در دستور کار خود، نشان می دهد که بخش عمده ای از این بخش و همچنین توان بالقوه آن برای ایجاد تغییرات و تحولات مثبت است.


http://media.unwto.org