رنج مرنجاب از بی توجهی

فرداد پرواز

27 شهریور 1396


وجود بناهای تاریخی و فرهنگی در بیابان در کنار ریگهای بلند، وجود دریاچه نمک با وسعتی زیاد که در چند استان قابل دسترسی است، وجود گونه های نادر جانوری و حیوانات کمیاب که برخی مختص همین منطقه است و وجود تپه های ماسه بادی و شنی که به "بند ریگ" معروف است. موجب شده مرنجاب به چشم اندازی زیبا تبدیل شود.

نام مرنجاب، در اصل نام یک کاروانسرا و قنات بوده است که در زمان حکومت صفویه و پادشاه زمان آن دوره شاه عباس بنا شده است، مرنجاب به گفته گذشتگان به خاطر حفر چاه های بی شمار که در زمین های ماسه ای ایجاد می شده و به دلیل سختی و مشکلات بی شمار برای دسترسی به آب به "مرد رنج آب" مشهور بوده و به مرور زمان به مرنجاب تغییر کرده است.

ارتفاع این کویر از سطح آب های آزاد در حدود ۹۰۰ متر است و تپه های موجود در این کویر ارتفاعی حدود ۷۰ متر دارند. این کویر در ابتدا از پوشش گیاهی غنی و خوبی برخوردار بوده و دلیل زندگی گونه های نادر جانوری شده است اما با ورود انسان به بیابانی خشک و بی آب و علف تبدیل شده است.

این کویر زیستگاه جانورانی از قبیل گرگ، شغال، کفتار، روباه شنی، گربه شنی، بزمجه و انواع مارها و عقرب ها، هوبره و تیهو است که جلوه زیبایی به کویر مرکزی ایران بخشیده اند.

خطب شکن در شروع مسیر منطقه مرنجاب در شهرستان آران و بیدگل است؛ منطقه ای با شیب تند، که در قدیم خطب نام چوبک هایی بوده که بار شتر بر آن قرار می گرفته است و در این مسیر به خاطر شیب تند به جلو و عقب رانده شده و بعضا خطب شتر شکسته می شده و به خطب شکن معروف شده است، پس از آن چاه کنجه وجود دارد و وجود چنین چاهی در دل کویر معجزه است که با آب آن پوشش گیاهی غنی از تاغزارها درست شده است.

در فاصله ای حدود ۴۰ کیلومتری از چاه کنجه دریاچه نمک به صورت یک مثلث با مساحت تقریبی ۲ هزار کیلومتر مربع کویر را در بر گرفته است. پس از جزیره سرگردان، که به دلیل مسطح بودن دریاچه نمک از فاصله دور در افق محو می شود، کاروانسرای مرنجاب قرار دارد.


http://www.donyayesafar.com