رشد گردشگری و افزایش پروازها در Quintana Roo، مکزیک

فرداد پرواز

با رشد گردشگری، خطوط هوایی همچنان به اضافه کردن پروازها در Quintana Roo مکزیک ادامه می دهند.


22 آبان 97


کانکون مرکز مكزیک برای گردشگری بین المللی است.

هیئت گردشگری Quintana Roo اعلام کرد که ارتباطات جهانی هوایی آن همچنان به سرعت رشد می کند.

هر دو پرواز مستقیم بین المللی جدید به فرودگاه بین المللی Cancun و همچنین توسعه مسیرهای موجود به منطقه، باعث رشد در منطقه می شوند.