رشد گردشگری آفریقا از انتظارات فراتر رفته است.

فرداد پرواز

9 آبان 97


گردشگران بین المللی در چهار ماه اول سال 2018، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، 6٪ رشد کرده اند و نه تنها روند قوی 2017 را ادامه می دهند، بلکه پیشبینی گروه کارشناسان UNWTO برای سال 2018 را نشان می دهند. UNWTO اعلام کرد که آنها در مورد رشد گردشگران گردشگری در آفریقا خوش بین بودند که با سطح جهانی 6٪ همخوانی داشت.

گزارش آنها به ضرورت افزایش ظرفیت برای توسعه و مدیریت گردشگری را به شیوه ای پایدار، ساختن مقصد های هوشمند و بهره مندی بیشتر از فناوری و نوآوری اختصاص داده شده است.

در آفریقای جنوبی، گام های بزرگی برای اطمینان از این که همه این عناصر به یک استراتژی رشد و توسعه گردشگری متصل می شوند، برداشته می شود.