رشد قوی در چهره های بازدید کننده در ابوظبی

فرداد پرواز

19 آذر 1396


ابوظبی رشد خود را در ورودی مهمان هتل در ماه اکتبر را با افزایش 418،883 مهمان در 163 هتل و آپارتمان هتل امارات افزایش داد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است.تعداد تجمعی ورودی های مهمان برای ده ماه اول سال 2017 به بیش از 3.9 میلیون افزایش یافته است که نشان دهنده رشد 8 درصدی در سال است و نگه داشتن امارت در مسیر رکورد جهانی سال گذشته 4.4 میلیون نفر است آمارهای منتشر شده توسط وزارت فرهنگ و گردشگری - ابوظبی.در ماه اکتبر میزان رشد دو رقمی از بازدیدکنندگان چینی و آمریکا افزایش یافت، در حالی که بازارهای سطح انگلیس و هند همچنین بهبود قابل ملاحظه ای داشتند که به ترتیب به ترتیب 26 و 22 درصد افزایش داشت.سیف سعید غبش، مدیر کل، اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی، گفت: تلاش های مداوم ما برای بهبود درخواست تجدید نظر در سراسر جهان از ابوظبی به گردشگران برای کسب و کار و اوقات فراغت ادامه دارد تا به پاداش ها برسیم، با آخرین ارقام ورود مهمانان حمایت از تلاش های ما.تعداد رکورد مردم در انتخاب گسترده ای از محل اقامت ما در تمام سه منطقه امارات اقامت دارد و ما قصد داریم که این رشد را در طول سه ماهه سوم ادامه دهیم، به طور سنتی شلوغ ترین سال سال است.


http://www.breakingtravelnews.com