رشد قوی بازدید کننده در ابوظبی

فرداد پرواز

14 آذر 1396


ابوظبی رشد خود را در ورودی مهمان در هتل در ماه اکتبر را با افزایش 418،883 مهمان در 163 هتل و هتل آپارتمان امارات افزایش داد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است.تعداد ورودی های مهمان برای ده ماه اول سال 2017 به بیش از 3.9 میلیون افزایش یافته است که نشان دهنده رشد 8 درصدی در سال است و آمار امارت در رکورد جهانی سال گذشته 4.4 میلیون نفر است آمارهای منتشر شده توسط وزارت فرهنگ و گردشگری - ابوظبی است.

سیف سعید غبش، مدیر کل، اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی، گفت: "تلاش های مداوم ما برای بهبود درخواست تجدید نظر در سراسر جهان از ابوظبی،و ارائه خدمات به گردشگران برای کسب و کار و اوقات فراغت ادامه دارد و ارقام منتشر شده ی امروز نتیجه تلاش های ما است.


http://www.breakingtravelnews.com