رزرو هتل آنلاین یک اتفاق خوب در گردشگری ایران

فرداد پرواز

25 مهر 1396


بسیاری از ما برای رزرو هتل به جز شیوه سنتی در ذهن خود نداریم، به این صورت که به آژانس های مسافرتی مراجعه حضوری داریم و یا تلفن می زنیم و این تازه آغاز ماجرا است.

باید امیدوار باشیم که هتل در تاریخ مورد نظر اتاق خالی داشته باشد، در غیر این صورت باید این فرآیند را آن قدر تکرار کنیم تا بالاخره موفق به رزرو هتل شویم. حتی در صورت موفقیت و در بعضی موارد هنگامی که به هتل می رسیم تازه پی می بریم که با تصورات ما فرسنگ ها فاصله داشته و به ناچار در هتلی که دوست نداشتیم اقامت می کنیم.

پیشرفت کسب و کارهای آنلاین و موفقیت هایی که به دست آوردند، سبب شد که این کسب و کارها به دنیای گردشگری نیز وارد شده و در نتیجه سایت های رزرو هتل متولد شدند و مفاهیم جدیدی از قبیل رزرو هتل اینترنتی و رزرو آنلاین هتل شکل گرفتند. این سایت ها شیوه سنتی رزرو هتل را دگرگون کرده و به دلیل در دسترسی بودن و سادگی، روز به روز بیشتر مورد استقبال مسافران قرار می گیرند.


tnews.ir