راوارا برای هدایت فروش و بازاریابی در Ryanair

فرداد پرواز

22 اردیبهشت 97


Ryanair اعلام کرده است که چای رارا را به عنوان مدیر جدید فروش و بازاریابی خود معرفی کرده است، او را از نقش قبلی خود به عنوان مدیر بازاریابی و بازاریابی ارتقاء بخشید.ماتیاس ونک، مدیر عامل شرکت بازاریابی Ryanair، گفت: "ما خوشحال هستیم که چارا رااورا را به عنوان سرپرست فروش و بازاریابی ارتقاء می دهیم زیرا تجربه و دانش صنعت را به این نقش کلیدی به ارمغان می آورد.راوارا از سال 2014 در Ryanair کار کرده است و از شرکت Aviareps در ایتالیا استقبال می کند و تیم و فعالیت های فروش و بازاریابی حامل کم هزینه در 37 کشور اروپایی و شمال آفریقا را هدایت می کند.رااورا گفت: "من خوشحال هستم که به عنوان ریاست فروش و بازاریابی برای Ryanair منصوب می شود."من واقعا از زمان من در Ryanair لذت بردم و من منتظر این فصل جدید هستم."