راه حل های Kaligo و TudoAzul جدید پلت فرم رستگاری فوری را برای اقامت در هتل راه اندازی می کنند

فرداد پرواز

18 بهمن 1396


اعضای TudoAzul در حال حاضر از 550،000 هتل و استراحتگاه در سراسر جهان از گزینه های تمدید و تعهد استفاده می کنند.راه حل Kaligo، رهبر جهانی برای فن آوری های نوآورانه مسافرت ، با مشارکت با Azul، بزرگترین شرکت هواپیمایی در برزیل با تعدادی از شهرها و بهترین خطوط هوایی جهان تحت عنوان Airline Strategy Awards، راه اندازی یک پلت فرم مسافرتی جدید منحصرا برای اعضای TudoAzul است .


https://www.traveldailynews.com