راه آهن اتصال شمال اروپا با آسیای جنوب شرقی بر گردشگری ایران تاثیر خواهد گذاشت

فرداد پرواز

20 دی 1396


در راستای راه اندازی Corridor حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب (INSTC) که ایران و آذربایجان به شدت تلاش می کنند تا به طور کامل راه اندازی شوند.مهرداد سید عسگری، تحلیل گر مالی ایرانیان در نروژ، به ترند گفت: " راه آهن نقش مهمی در بهبود صنعت گردشگری ایران بازی می کند زیرا قادر است گردش گردشگران را به کشور تسهیل کند.INSTC به منظور اتصال شمال اروپا با جنوب شرقی آسیا است. این به عنوان یک پیوند راه آهن آذربایجان، ایران و روسیه ارتباط برقرار خواهد کرد.مهرداد سید عسگری همچنین فرصت های جدیدی را برای همکاری بین ایران و آذربایجان به دست آورد. وی گفت که کارآفرینان آذربایجانی در حال حاضر دارای استانداردهای بین المللی و هنجارهای دانش می توانند به بهبود کیفیت بخش گردشگری خود کمک کنند.


http://irantourismnews.com