راز دلبری اسپانیا، فرانسه و آلمان از گردشگران دنیا

فرداد پرواز

30 فروردین 1396


سه کشور اسپانیا، فرانسه و آلمان در گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد همچنان قدرتمندترین کشورهای قاره سبز در حوزه گردشگری و سفر معرفی شده اند.

به گزارش ایسنا، کشور اسپانیا که در گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد از رقابت پذیری، در عرصه گردشگری و سفر جایگاه نخست جهان را به خود اختصاص داده، در حال حاضر سالانه پذیرای بیش از ۶۸ میلیون گردشگر بین المللی است که درآمد سالانه ای بالغ بر ۵۶.۴ میلیارد دلار ،را برای این کشور به ارمغان می آورد.

سهم صنعت گردشگری و سفر در اسپانیا از تولید ناخالص داخلی ۶۸.۸ میلیارد دلار است و برای بیش از ۹۳۷ هزار نفر در این کشور به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.

جایگاه ممتاز اسپانیا در عرصه گردشگری دنیا را می توان به عواملی چون منابع غنی فرهنگی و طبیعی و همچنین زیرساخت های مناسب خدمات گردشگری در این کشور نسبت داد، ضمن این که صنعت توریسم اسپانیا اخیرا از تسهیل سیاست های مالی در این کشور بهره مند شده و البته بسیاری از گردشگران بین المللی از منطقه خاورمیانه و اروپای غربی به سبب نگرانی های امنیتی در سایر مقاصد، اسپانیا را به عنوان مقصدی جدید برمی گزینند.

با این وجود، اسپانیا نیز محیط فوق العاده ای را برای توسعه گردشگری فراهم کرده و تنها چالش، پیش روی آن، حفظ تداوم پیشرفت و توسعه است. درحالی که سیستم حمل و نقل زمینی اسپانیا در میان ۱۵ کشور برتر دنیا قرار دارد، نشانه هایی از افول در آن دیده می شود که نیاز به به روزرسانی و مدرنیزه کردن سیستم حمل و نقل زمینی در این کشور احساس می شود.

همچنین این کشور از لحاظ محیط کسب و کار مناسب برای توسعه گردشگری در رتبه ۷۵ جهان قرار دارد که این رتبه می تواند بهبود یابد و همچنین آزادی بین المللی نیز در این کشور (رتبه ۴۳ جهانی) را نشان می دهد.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد درباره رقابت پذیری صنعت گردشگری و سفر در ۱۳۶ کشور جهان، اسپانیا در مجموع با نمره ۵.۴ رتبه نخست جهان را داراست.

در این گزارش به ریزفاکتورهای دیگر دخیل در توسعه گردشگری نیز پرداخته شده که اسپانیا از لحاظ امنیت و ایمنی در رتبه ۱۸ جهان، از لحاظ سلامت و بهداشت در رتبه ۱۸، منابع انسانی و بازار کار (۳۴)، فن آوری اطلاعات و تکنولوژی (۲۹) و رقابت پذیری قیمت (۹۸) قرار دارد.

این کشور اروپایی بهترین عملکرد را در اولویت سفر و گردشگری (۵)، زیر ساخت های حمل و نقل هوایی (۹)، زیر ساخت های حمل و نقل زمینی (۱۵)، زیرساخت های خدمات گردشگری (۲)و منابع فرهنگی و سفرهای تجاربی با رتبه دوم جهانی به خود اختصاص داده است.

اسپانیا پس از فرانسه و آمریکا در جایگاه سوم پربازدیدترین کشورهای جهان قرار دارد.


http://www.donyayesafar.com