رابطه نیویورک و توکیو برای گردشگری و کسب و کار

فرداد پرواز

21 دی 1396


شهر نیویورک و توکیو ممکن است کاملا متفاوت باشند، اما آنها نیز بسیار مشترک هستند. آنها دو شهر قدرتمند در جهان هستند و رتبه دوم و سوم را در فهرست جهانی قدرت شهر سال 2017 (GPCI)، که توسط لندن به سر می برند، جایگزین می شود. هر دو دارای اقتصاد قوی هستند.برای سرمایه گذاری بر روی این ویژگی های مشترک، دو نیروگاه تصمیم گرفته اند تا رابطه ی خود را با شهرها توسعه دهند. بخشی از تلاش ژاپن برای ایجاد اتحادیه های تبلیغاتی قوی تر در خارج از کشوراست، چرا که گردشگری در حال افزایش است.در ماه نوامبر NYC و شرکت رسمی سازمان بازاریابی، گردشگری و مشارکت شهر نیویورک و دولت توکیو متروپولیتن (TMG) موافقت نامه ای را برای ترویج گردشگری فصلی در هر دو شهر از طریق بازاریابی و دارایی های تبلیغاتی رسمی کردند. این نخستین همکاری از نوعی است که توکیو شکل گرفته است و زمینه همکاری برای توسعه فرصت های تجاری در هر دو شهر وجود دارد.


https://japantoday.com