رئیس انجمن علمی گردشگری:درآمد نفتی سد راه توسعه گردشگری در ایران است

فرداد پرواز

7 بهمن 1395


ساری-ایرنا- رئیس انجمن علمی گردشگری ایران گفت که اتکاء کشور به درآمدهای نفتی مانع بزرگی برای توسعه گردشگری در کشور شده است.

به گزارش خبرنگارایرنا، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو روز چهارشنبه در همایش درآمدهای پایدار برای شهرداری ها در ساری افزود : در شرایط فعلی که بحث درآمدزایی از طریق گردشگری در ایران مطرح می شود به دلیل کاهش قیمت نفت و درآمد حاصل ازآن است.

وی اضافه کرد: تا زمانی که سایه درآمد نفتی در کشور بر گردشگری سنگینی می کند؛ نمی توان انتظارداشت تا زیرساخت های گردشگری در داخل رشد کند.

رئیس انجمن علمی گردشگری ایران ضعف زیرساختی را در کنار مسایل فرهنگی به عنوان مهمترین موانع برای جذب گردشگران خارجی در کشور قلمداد کرد.

ایمانی خوشخو اظهارداشت : با وجود تعداد زیاد هتل و سایر زیرساخت های مورد نیاز گردشگری در ایران، همچنان ما در داشتن هتل های مجهز برای پذیرش گردشگران خارجی با کمبودهای زیادی مواجه ایم.

وی درآمدزایی از گردشگری را منابع مناسب درآمدزایی پایداربرای شهرهای ایران برشمرد وگفت که هم اکنون دراکثر شهرهای کشور منابع برای جذب گردشگر که شامل مواهب طبیعی، آثار تاریخی و سایرمواهب دیگر مورد توجه گردشگر وجود دارد، ولی هیچ یک از این منابع ما به صورت یک محصول در اختیار گردشگران قرار ندارد.

رئیس انجمن علمی گردشگری ایران ضعف اطلاع رسانی را یکی دیگر از موانع توسعه گردشگری دانست و افزود : امروز بسیاری از محصولات گردشگری ما به دلیل ضعف اطلاع رسانی برای مسافران داخلی و خارجی ما ناشناخته است و ما برای توسعه درآمد گردشگری باید اطلاع رسانی مناسبی از این مواهب در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

* انتقاد از مدیریت سفرهای نوروزی

این کارشناس ارشد گردشگری کشور ازمدیریت سفرهای نوروزی ،در کشور به خصوص در استان های شمالی انتقاد کرد و گفت که این سفرها بدون توجه به عرضه خدمات گردشگری به مسافران ، صرفه اقتصادی و حتی آرامش روحی و روانی برای مسافران در بر نخواهد داشت.

ایمانی خوشخو افزود : نتیجه همسان نبودن تقاضا با خدمات گردشگری باعث برگشت مسافران با حالت خستگی مفرط به مبداء زندگیشان است.

وی اضافه کرد : این وضعیت نابسامان سفرهای نوروزی عوایدی جز ابراز نارضایتی برای مقاصد گردشگر و دست اندرکاران این حوزه به دنبال نخواهد داشت.

رئیس انجمن علمی گردشگری ایران اظهارداشت : در شرایط فعلی به جز معدود افراد در مقاصد گردشگری، از حجم بالای مسافران نوروزی رضایت ندارند و باید تقاضای سفر را در طول سال سرشکن کرد تا مقاصد گردشگری بتوانند خدمات مناسبی را به گردش گران ارایه کنند.

ایمانی خوشخو افزود : به دلیل نبود برنامه ریزی و مدیریت مناسب برای سفرهای نوروزی، درآمد زایی آن نیز برای مقاصد گردشگری رضایت بخش نیست.

وی اظهارداشت : با تبعات منفی سفرهای نوروزی به خصوص تلفات انسانی ناشی از حوادث رانندگی، این سفرهای نوروزی گردش و مسافران نبوده و بیشتر یک جابجایی جمعیتی انجام می شود.

وی فاصله زیاد تقاضا سفر با عرضه خدمات آن را یکی از علت های اصلی نارضایتی از سفر در بین مسافران به خصوص مسافران نوروزی اعلام کرد

ایمانی خوشخو مهمترین راهکار برای بهره گیری اقتصادی از سفر را برنامه ریزی برای همسان کردن خدمات سفر با تقاضا اعلام کرد.

نخستین همایش ملی روش های نوین درآمد پایدار شهرداری ها کشور صبح امروز در فرح آباد ساری آغاز به کار کرد و تا فردا ادامه دارد.

بر اساس اعلام برگزار کنندگان ، 300 نفر از کارشناسان و مدیران شهرداری های کشور در این همایش 2 روزه حضور دارند.


http://www.irna.ir