دیوارکشی با ایران در بورس گردشگری آلمان فرو می ریزد

فرداد پرواز

21 اسفند 1395


نمایشگاه بین المللی گردشگری آلمان ITB 2017، فضای کامل یکی از سالن هایش را به ایران اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا، بورس گردشگری 2017 آلمان در حالی که امسال 50 سالگی اش را جشن می گیرد، فضای کامل یکی از سالن هایش را به ایران اختصاص داده، تا در روزگاری که آمریکا سیاست های تحدیدکننده اش را علیه کشورمان به کار گرفته، از این فرصت برای شکستن دیوارهایی که مانع ارتباط شده اند، استفاده کند.

نمایشگاه بین المللی گردشگری آلمان ITB 2017، در حالی میزبان 187 کشور دنیا است که تاریخ و طبیعت ایران در سالنی انحصاری با فضایی به وسعت 1180 مترمربع با همراهی 35 موسسه گردشگری، دو شرکت هواپیمایی، شهرداری تبریز و راه آهن جمهوری اسلامی در قلب آلمان به نمایش گذاشته شده است.

به گفته ابراهیم پورفرج - رییس جامعه تورگردانان - که امسال مسئولیت اجرای غرفه ایران در ITB برلین را داشته، برای نخستین بار است که این تعداد دفتر خدمات مسافرتی در نمایشگاه گردشگری آلمان حضور دارند. حضور شهرداری تبریز نیز برای تبلیغ شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 در این نمایشگاه بوده و راه آهن جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در چنین نمایشگاهی شرکت کرده تا از این طریق برای توسعه گردشگری ریلی اقدام کند.

او یقین دارد؛ سالن ایران که طراحی آن برگرفته از دوران پیش از تاریخ، شاهکارهای معماری و تاریخی دوره اسلامی و طبیعت کشورمان است، امسال با استقبال بیشتری روبرو شود و همه تورگردان ها با دست پر از این نمایشگاه بر می گردد.

سالن ایران در نخستین روزهای برپایی با استقبال تورگردانان سایر کشورها روبرو شده، و روزهای شلوغی را سپری می کند.

طالب ریفاعی - دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی - که برای حضور در نشست وزرای گردشگری کشورهای جاده ابریشم در آلمان به سر می برد نیز با همراهی معاون گردشگری کشورمان از بخش ایران نیز بازدید داشته است. وزیر گردشگری هندوستان که ایران متمایل به اجرای رژیم لغو و یا تسهیل روادید گردشگری با آن است نیز از این سالن بازدیدی داشت.

ITB یا بورس بین المللی گردشگری آلمان، یکی از مهمترین نمایشگاه های گردشگری است که امسال نمایندگان 187 کشور دنیا در آن حضور دارند و سال گذشته نیز 60 هزار بازدیدکننده تخصصی و 120 هزار بازدیدکننده نمایشگاهی و عمومی داشته است.

این نمایشگاه که از روز چهارشنبه 18 اسفندماه در برلین آغاز شده است تا 22 اسفندماه (12 مارچ) ادامه دارد.

ITB امسال به مناسبت نیم قرن برپایی این نمایشگاه، پروژه ٥٠ مقصد را به اجرا گذاشته و در جریان آن، 50 کشور دنیا که بیشترشان مقاصد جدید گردشگری هستند، از این فرصت برای تبلیغ بهره می برند.


http://www.donyayesafar.com