دیرترین غروب سال امروز اتفاق می افتد

فرداد پرواز

7 تیر 97


غروب روز پنجشنبه در شرق آسمان علاوه بر زحل، ماه به صورت «بدر» می‌درخشد که نسبت به روز قبل چهارشنبه ششم تیرماه از نظر مکانی نسبت به سیاره زحل جابجا شده است.وی در خصوص دیگر رویدادی که امروز رخ می‌دهد، گفت: غروب پنجشنبه شاهد دیرهنگام‌ترین غروب خورشید در سال هستیم.به گفته این کارشناس نجوم، بر اساس دیدگاه نجومی، خورشید در هیچیک از شهر‌های کشور دیرتر از هفتم تیرماه غروب نمی‌کند. بدان معناست که در طول روز‌های منتهی به هفتم تیر خورشید هر روز کمی دیرتر غروب می‌کند تا اینکه در روز ۷ تیر خورشید به دیرهنگام‌ترین ساعت غروب خود می‌رسد و پس از این خورشید هر روز کمی زودتر غروب خواهد کرد.

زمان غروب به وقت تهران امروز ساعت ۲۰ و ۲۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه است در صورتیکه روز قبل ۲۰ و ۲۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه بوده است و این نشان می‌دهد که نسبت به روز‌های قبل دیرتر غروب می‌شود.