ديدار نمايندگان مردم نيشابور با رييس سازمان ميراث فرهنگي کشور

فرداد پرواز

خبرگزاري آريا- نمايندگان مردم شهرستان‌هاي نيشابور و فيروزه در ديدار با معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور مشکلات و دغدغه‌هاي مردم نيشابور درحوزه ميراث فرهنگي را پيگيري کردند


14دی1395


به گزارش خبرنگار آريا در نيشابور ، دکتر حميد گرمابي و هاجر چناراني نمايندگان مردم شهرستان‌هاي نيشابور و فيروزه با دکتر احمدي‌پور معاون رييس جمهور ورياست محترم سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ، مشکلات و دغدغه‌هاي ناظر بر اين حوزه در نيشابور را مورد بحث و بررسي قرار دادند .

نمايندگان مردم شهرستان‌هاي نيشابور و فيروزه خواستار ارتقاي ادارۀ ميراث فر هنگي شهرستان به سطح معاونت مدير کل با عنايت به جايگاه کهن و استعداد غني شهرستان نيشابور در اين حوزه و ساير ظرفيت‌هاي زيست محيطي و…شدند.

حميد گرمابي و هاجر چناراني ازوي خواستند:مرمت و به‌سازي بناهاي خيّام، عطار و کمال‌الملک و تهيۀ طرح محور گردشگري خيّام-عطار، واقع در “بلوار عرفان” شهرستان با تأکيد بر ايجاد باغ‌موزه‌هاي مشاهير، نجوم و تخصيص اعتبار لازم جهت اجراي پروژه‌هاي توسعه‌ي باغ خيّام و عطار با تأکيد بر مشارکت بخش خصوصي و خرج کرد عوايد و درآمدهاي گردشگري اين مجموعه‌ها در محل باغ‌هاي خيّام و عطارشدند.

اعضاي مجمع نمايندگان خراسان رضوي تاکيدکردند: انتقال پايگاه پژوهشي شمال شرق کشور به شهرستان نيشابور طبق مصوبۀ اوليۀ هيأت دولت و ارائه گزارشي از وضعيت بازار سرپوش نيشابور و تأکيد بر جذب اعتبارات لازم جهت احياي سقف و سرپوش اين بازار کهن همچنين تهيه طرح جامع گردشگري منطقه شادياخ نيشابور و پايش و تعيين تکليف اراضي اطراف آن شدند.

نمايندگان مردم شهرستان‌هاي فیروزه و نیشابور تصريح کردند:در ارتباط با شهرستان فيروزه نيز نمايندگان بر تأمين اعتبار جهت اجرا و تکميل پروژه‌هاي باغ نشاط، مرمّت منزل کمال‌الملک و جذب امکانات پشتيباني مورد نياز ميراث فرهنگي شهرستان فيروزه تأکيد کردند.


http://tnews.ir