دکمه ی صندلی راهروی پرواز اکونومی برای فضای بیشتر

فرداد پرواز

بین صندلی کنار پنجره و صندلی راهرو در هواپیما کدام را انتخاب می کنید؟ صندلی راهروی پرواز اکونومی شما دکمه ای دارد که بلافاصله فضای بیشتری را در اختیار شما قرار می دهد.


آنچه شما در تیتر خواندید، خبر خوبی است اگر شما با صندلی های کلاس اکونومی سفر می کنید.  بله، یک دکمه مخفی برای فضای بیشتر وجود دارد. اما خبر بد این است که این دکمه فقط برای یک صندلی در هر ردیف به کار برده می شود: (دوستداران صندلی کنار پنجره، گوش کنید) صندلی راهرو!

دفعه ی بعدی که با پرواز اکونومی مسافرت می کنید، صندلی راهرو درخواست کنید، زیر دسته ی صندلی مجاور راهرو،  یک دکمه کوچک را جستجو کنید. فشار دادن این دکمه دسته ی صندلی را بالا می برد و آزادی حرکتی بیشتری به شما می دهد. دکمه مخفی در واقع برای استفاده در شرایط اضطراری است که به مسافران اجازه می دهد با راحتی بیشتری حرکت کنند. این دکمه در پایان سفر، هنگامی که خلبان اعلام می کند که شما آزاد هستید تا از کابین بالای سر خود چمدان خود را بردارید نیز مفید است.