دو چهره از گردشگری خوزستان

فرداد پرواز

08 خرداد 1396


نگاه دقیق تر به صنعت گردشگری خوزستان گویای این است که این خطه از کشور می تواند به دو طریق گردشگران را به خود جلب کند. نخستین راه استفاده از جاذبه های گردشگری باستانی و کهن در این مناطق است که می تواند علاوه بر شمار زیادی از گردشگران داخلی، توریست های خارجی را نیز به ایران بکشاند. ثبت جهانی منظر فرهنگی شوش در این راستا تبلیغات مهمی برای این منطقه به همراه داشته است. راه دوم نیز استفاده از موزه های جنگ و گردشگری جنگ است که با تجربه این منطقه و وقایع اتفاق افتاده در آن همخوانی دارد و می تواند یادمانی برای جنگ باشد و البته با سازماندهی صحیح علاوه بر حفظ خاطرات جنگ، می تواند به نوعی درآمدزایی نیز برسد. مشخص است که رشد این موارد نیاز به بهبود زیرساخت های این استان دارد و در صورت بهره مندی از این زیرساخت ها، مردم محلی به شدت از آنها سود خواهند برد.

رشد گردشگران خارجی

براساس گزارش های مرکز آمار، استان خوزستان در سال 1394 با استقبال 19 هزار و 226 نفری از موزه های هفت تپه، موزه آبادان و کرناسیون دزفول (موزه مردم شناسی) روبه رو بوده؛ درحالی که آمار بازدید از بناهای تاریخی بیشتر بوده است. برای مثال در سال 1394 حدود 30 هزار نفر از چغازنبیل، 157 هزار نفر از کاخ آپادانای شوش و 22 هزار نفر از آبشارهای شوشتر دیدن کرده بودند. آمار گردشگران خارجی وارد شده به این استان در سال 1394،که از هتل استفاده کرده بودند نیز گویای رشد قابل توجهی نسبت به سال های پیش از آن است. در سال 1394 در مجموع 40 هزار و 674 نفر گردشگر خارجی از استان خوزستان دیدن و از هتل های این استان استفاده کرده بودند که در مقایسه با سال 1393 افزایشی 26 هزار نفری نشان می دهد. سال 1391 نیز این میزان 2417 نفر و سال 1392 برابر با 7729 نفر بود. این رشد حاکی از تمایل گردشگران خارجی به ورود به این استان و اقامت در آن است. در واقع به نظر می رسد از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم وضعیت ورود گردشگران خارجی ،به ایران بهبود یافته است؛ با این حال این رشد چندان با ظرفیت های این منطقه همخوانی ندارد و تلاش های بیشتری را می طلبد.


http://www.donyayesafar.com