دو نیاز مهم ایران برای جذب گردشگر

فرداد پرواز

7اردیبهشت1396


جمعی از فعالان اقتصادی و گردشگری استان یزد با رایزن اقتصادی و بازرگانی سفارت اسپانیا در ایران دیدار کردند.

امیلییو کارمونا پِرتینییِز (Emilio Carmona Pertíñez) رایزن اقتصادی و بازرگانی سفارت اسپانیا در ایران، در این دیدار که روز دوشنبه 4 اردیبهشت 96 برگزار شد، گفت: «با توجه به بحران اقتصادی که از سال 2008 تا 2013 دامن‌گیر کشورهای غربی و اروپایی شده بود، رشد تولید ناخالص ملی اسپانیا در سال‌های 2015 و 2016 برابر با 3.2درصد بوده است و درحال‌حاضر، رشد اقتصادی این کشور دوبرابر متوسط رشد کشورهای اروپایی است و عمده‌ترین مشکل در اقتصاد اسپانیا بیکاری با نرخ 17درصد است.»

کارمونا با بیان اینکه درحال‌حاضر صنعت توریسم ایران برای گسترش به دو اصل مهم تبلیغات در کشورها برای جذب گردشگر و ایجاد زیرساخت‌های مناسب مانند هتل‌ها نیاز دارد و بخش رایزنی بازرگانی سفارت اسپانیا می‌تواند در زمینه‌ توریسم از شرکت‌های مرتبط با موضوع گردشگری برای همکاری با شرکت‌های ایرانی دعوت کند، گفت: «هتل‌های زنجیره‌ای که در اسپانیا فعالیت دارند می‌توانند در زمینه هتل‌داری با هتل‌های ایرانی همکاری کنند.»


http://tnews.ir