دومین کنفرانس جهانی گردشگری و فرهنگ UNWTO / UNESCO

فرداد پرواز

22 آذر 1396


بیش از 800 شرکت کننده از 70 کشور در مسکو، پایتخت سلطان عمان در تاریخ 11-12 دسامبر 2017 برای کنفرانس، یک رویداد رسمی در تقویم سال های بین المللی سالانه گردشگری توسعه برای 2017، گرد هم آمدند.کنفرانس تحت حمایت حیدرضا سید فهد بن محمود السائید، معاون نخست وزیر برای شورای وزیران عمان، وزیران گردشگری و وزرای فرهنگ و همچنین متصدیان و کارشناسان بخش خصوصی و کارشناسان با هدف ایجاد و تقویت مشارکت بین بخش های گردشگری و فرهنگ و نقش آنها در برنامه 2030 سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار نقش مهمی ایفا می کند.


https://www.modernghana.com