فرانسه دومین کشور رقابتی در صنعت گردشگری

فرداد پرواز

21 فروردین 1396


فرانسه با وجود تهدیدات حملات تروریستی، همچنان در بالای رده بندی کشورهای رقابتی در جهان، از نظر سفر و گردشگری است.

این رده بندی بر اساس آخرین گزارش رتبه بندی ،مجمع جهانی اقتصاد در داووس نوشته شده است. اسپانیا در رده اول باقی مانده است. در حالی که آلمان به رتبه سوم تنزل داشته است. ژاپن به رده چهارم بالاتر از انگلستان، ایالات متحده، استرالیا، ایتالیا، کانادا و سوییس صعود کرده است.

ورودی پایدار

فرانسه از لحاظ منابع فرهنگی، منابع طبیعی، زیرساخت های حمل و نقل و سلامت و بهداشت در جایگاه خوبی قرار دارد. این کشور با وجود تهدیدها و حملات تروریستی اخیر همچنان در این رده بندی جایگاه خود را حفظ کرده است و براساس تخمین WEF (مجمع جهانی اقتصاد) ورودی گردشگران همچنان پایدار باقی می ماند.

مقاومت در برابر شوک

سازمان بهبود رقابت برای گردشگری فرانسه گفته «کاهش امنیت با توجه به تهدید های گروه های تروریستی بیشتر با کاهش قابل توجه قیمت مالیات ها بر هتل ها و قیمت بلیت جبران شده است.» آنها معتقدند که ممکن است فرانسه درآمد های مربوط به گردشگری در طول دو سال گذشته را از دست داده است، اما این کشور با اعمال قوانین ضدمالیاتی برای هتل ها و بخش های مختلف گردشگری همچنان توانسته است که خود را در رقابت با کشور های دیگر حفظ کند.

ایران در رتبه 97 رقابت پذیری گردشگری

بر اساس شاخص های آخرین گزارش«رقابت پذیری سفر و گردشگری»، ایران در میان 141 کشور، رتبه 97 را دارد. در میان ارکان رقابتی ایران، بهترین عملکرد متعلق به رکن رقابت پذیری قیمتی با رتبه یک است و ضعیف ترین عملکرد به رکن محیط کسب و کار و رکن زیرساخت خدمات گردشگری، با رتبه 119 تعلق دارد.

بنا بر پیش بینی شورای جهانی سفر و گردشگری، نقش گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور در حال افزایش است، به طوری که این شاخص از 27 میلیارد و 341 میلیون دلار در سال 2015 به 49میلیارد دلار در سال 2026 خواهد رسید.

نقش گردشگری در اشتغال زایی کشور در سال های آتی نیز پر رنگ تر خواهد بود، سهم گردشگر از اشتغال کشور از 5/61 درصد در سال 2015 به 6/1 درصد در سال 2026 خواهد رسید. حجم سرمایه معطوف به گردشگری در کشور از 3 میلیارد و 307 میلیون دلار در سال 2015 به 6 میلیارد و 600 میلیون دلار در سال 2026 افزایش می یابد که نشان از افزایش تمایل به توسعه گردشگری در کشور ،از یک سو و توجیه پذیر بودن سرمایه‏گذاری در این صنعت از سوی دیگر دارد.


http://www.donyayesafar.com