دومین فرودگاه بین المللی برای اوگاندا برنامه ریزی شده است

فرداد پرواز

13 آذر 1396


اوگاندا دومین فرودگاه بین المللی، فرودگاه بین المللی Kabaale، که در مسیر راه اندازی این ساختمان در سال 2018 قرار دارد، ساخته خواهد شد.

این فرودگاه مسافران و محموله را اداره می کند و ساختن یک پالایشگاه نفت را در منطقه آسان می کند. نفت 10 سال پیش در حوضه ریف Albertine در نزدیکی مرز با جمهوری دموکراتیک کنگو کشف شد.این فرودگاه در ناحیه Hoima در غرب کشور ساخته خواهد شد. انگیزه اصلی برای فرودگاه، پالایشگاه نفت است، به دنبال نگرانی از سرمایه گذاران خارجی که جاده های باریک و ضعیف اوگاندا قادر به اداره وسایل نقلیه، کامیون ها، تجهیزات و بعدها تانک های نفتی نیستند.


http://www.tourismupdate.co.za