دولت انگلیس در پی بررسی روش های ورشکستگی شرکت های هواپیمایی

فرداد پرواز

15 فروردین ماه


دولت انگلیس گفته است که حفاظت از بازپرداخت و بازپرداخت به عنوان بخشی از بررسی مستقل در سطح حفاظت است که برای مسافرانی که خود را در اثر شکست یک شرکت هواپیمایی می بینند، در نظر گرفته شده است. بررسی ورشکستگی هواپیمایی نیز بررسی خواهد کرد که چگونه می توان بازار را اصلاح کرد تا اطمینان حاصل شود که مسافران بهتر محافظت می شوند. این شامل نگاه کردن به راه هایی است که اجازه می دهد تا خطوط هوایی را به باد کاهش دهد در حالی که در عین حال انجام و تامین مالی بازپرداخت مسافران. پس از فروپاشی هواپیمایی سلطنتی در اکتبر 2017، 110،000 مسافر بدون خانه حمل و نقل باقی ماندند و دولت را به موفقیت در برنامه بزرگترین برنامه بازگشت به صلح بازگرداندند. در این بررسی، اگر مدل های جایگزین وجود داشته باشد که می توانند حفاظت کنند تا اطمینان حاصل شود که مصرف کنندگان می توانند با آرامش در سفر بجنگند، با این که می دانند هرگز بدون هیچگونه ضمانتی وجود دارد.

اداره حمل و نقل مرجع برای بررسی را منتشر کرده است، و مراحل بعدی را برای پیشرفت در این زمینه مشخص می کند. این نظرسنجی به طور مستقل توسط Peter Bucks هدایت خواهد شد و در تابستان امسال گزارشی موقت به وزیر امور خارجه برای حمل و نقل ارائه خواهد کرد. این گزینه گزینه های بالقوه ای را که می تواند برای مسافرانی از یک شرکت هواپیمایی فروپاشی استفاده کند، ارائه می دهد. این تیم توسط مشاوران حرفه ای پشتیبانی خواهد شد. بارونس سغن، وزیر حمل و نقل، گفت: "برای مسافران بریتانیا، به دلیل نارضایتی یک شرکت هواپیمایی یا مسافرتی، در خارج از کشور رانده شده است. "ما مصمم هستیم که مسافران را در قلب حمل و نقل قرار دهیم، به همین دلیل ما اعلام کردیم که بررسی نقاط ضعف شرکت هواپیمایی را اعلام کنیم و صندلی مستقل را تعیین کنیم تا بهترین راه حفاظت از مسافران را در نظر بگیریم. "من از پیتر خواسته ام تا تمام گزینه های ممکن از جمله قوانین جدید را بررسی کنم تا اطمینان حاصل شود که مسافران بتوانند در صورت فروپاشی هواپیمایی خود به خانه برسند." گزارش نهایی تا پایان سال 2018 تهیه خواهد شد که توصیه هایی در مورد بازگشت، بازپرداخت و مقررات حفاظت مالی فعلی برای تعطیلات هواپیما ارائه می دهد. مدیر عامل شرکت ABTA Mark Tanzer پاسخ داد: "بازنگری در مورد مسافران زمانی که یک شرکت هواپیمایی از کسب و کار خارج می شود، یک گام خوشایند و مورد نیاز دولت است. "ABTA مدتها استدلال کرده است که حفاظت از مصرف کنندگان با شیوه های در حال تغییر که مردم می توانند سفرهای خود را رزرو کنند و همچنین نیاز به وضوح بیشتر در برابر محافظت از مصرف کنندگان برای کسب و کار و مصرف کنندگان به طور یکسان، هماهنگ نیست. "بسیاری از مسافران بی اطلاع هستند که اگر شما رزرو مستقیم پرواز با یک شرکت هواپیمایی شما محافظت نمی شود اگر شرکت خارج از کسب و کار، اما اگر پرواز به عنوان بخشی از یک بسته و یا پرواز به علاوه، شما هستند. سیستم فعلی برای مسافرین یا صنعت روشن نیست و در کاربرد آن متناقض است. "دولت نیاز دارد تا مشتریان را در قبال بازبینی قرار دهد تا اطمینان حاصل شود که نتیجه، حفاظت و وضوح مناسب برای مسافران و صنعت را فراهم می کند.