بعد از این همه سال، از آزمون و خطا دست برداریم

فرداد پرواز

11 خرداد 1396


گردشگری همراه ترین وزارت اطلاعات را در دولت یازدهم تجربه کرد و از سویی با وزارت خارجه ای روبرو بود که با برجام به ایران هراسی پایان داد.

رییس موسسه مطالعات استراتژیک گردشگری با اشاره به تصمیم دولت دوازدهم برای تغییر کابینه، متذکر شد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به رییسی نیاز دارد، که متخصص و با برنامه باشد، نه شخصی که درون سازمان دنبال برنامه بگردد و از بخش خصوصی اطلاعات و استراتژی بگیرد.

اسدزاده ضمن تبریک انتخاب دوباره دکتر روحانی به عنوان رییس جمهور دولت دوازدهم که در چهار سال گذشته روزگار خوشی را برای گردشگری رقم زد، اظهار کرد: گردشگری بعد از نفت پول سازترین صنعت است که اشتغال کلان را نیز به دنبال دارد، صنعتی فرابخش که به مدیری متعهد، متخصص، انقلابی و پاک دست نیاز دارد.

وی اضافه کرد: 37 سال است که در صنعت گردشگری فعالیت می کنم و در این مدت تمام مدیران آن را رصد کرده ام، در بین آنها مدیران خوب کم نبوده که همگی برای این سازمان به نوبه خود زحماتی کشیده اند، اما بعد از این همه سال دیگر نباید با آزمون و خطا پیش رفت. باید گذشته را تجربه کرد.

این فعال گردشگری ادامه داد: در چهار دهه اخیر حتما مدیران کارآمدی در این نظام تربیت شده اند که نیاز است برای ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاخص های مرتبط و اثرگذار هر یک را بررسی کرد. خوب است به این نکته توجه کنیم؛ چرا شخصی همچون آقای ظریف در دیپلماسی موفق عمل کرده؟ چون ایشان توانمندی های زیادی دارد که یکی از مهم ترین آنها، تسلط کامل به زبان انگلیسی است، به همین خاطر هم موفق شد مذاکرات را به سرانجام برساند. در گردشگری هم تخصص و تسلط مدیر مربوطه به یک یا دو زبان، شاخص بسیار مهمی است، چون از محل ورود گردشگران خارجی است که درآمد عاید کشور می شود، پس باید شخصی را برگزید که بداند چگونه می خواهد عمل کند و دَرکی از نیاز گردشگران داشته باشد.


http://www.donyayesafar.com