در ماه فوریه دبی حدود هفت مسافر را می بیند

فرداد پرواز

14 فروردین ماه


طبق گزارش ترافیکی ماهانه صادر شده توسط اپراتور دوبی فرودگاه، شرکت دبی بین المللی در ماه فوریه حدود 7 میلیون مسافر را پذیرفت.ترافیک ماهانه در ماه فوریه به ترتیب 6،928،547 نفر در مقایسه با 6،948،157 مسافر ثبت شده در همان ماه در سال 2017 بود که به طور ناچیزی 0.3 درصد بود.میزان ترافیک سالیانه به 14،888،693 مسافر رسید که در مقایسه با 14،985،165 در طول دو ماه اول سال 2017، 0.6 درصد کاهش یافته است.با توجه به درصد رشد، شرق اروپا سریعترین بازار را در حال گسترش با افزایش 17.6 درصدی ترافیک، به دنبال آمریکای جنوبی (13.3 درصد) و کشورهای مستقل مشترک المنافع (12.1 درصد).هند با توجه به حجم مسافر با تعداد 962،425 مسافر در طول ماه، کشور مقصد اصلی کشور باقی ماند.

بریتانیا دومین بار با 505،255 مسافر مسافرت شد، سپس عربستان سعودی با 490،058 مسافر و 336،875 مسافر پاکستان قرار گرفت.لندن لیست شهرهای مقصد را با 305،768 مسافر، به دنبال آن بمبئی (207،038 مسافر) و بانکوک (201،077) به سر می برد.حرکات پرواز در DXB در ماه فوریه 31.456 در ماه فوریه به 3.2 درصد کاهش یافت که در مدت مشابه در سال 2017 به 32.486 رسیده است.در سالهای اخیر، تعداد حملات هوایی 66،762 نفر بوده است که نسبت به 69،078 ثبت شده در طی دو ماه اول سال گذشته، به کمتر از 3.4 درصد رسیده است.میانگین تعداد مسافرین در هر فینال در ماه فوریه به 228 نفر در مقایسه با 223 در ماه مربوطه در سال 2017 رسیده است که این افزایش 2.2 درصدی است.