در سفر به تایلند این کارها را انجام ندهید؟

فرداد پرواز

26 خرداد 98


برای احترام گذاشتن به فرهنگ این کشور باید ها و نباید هایی را باید رعایت کنید. زیرا مردمان مختلفی در این کشور زندگی می‌کنند که طبعا دارای آداب و رسوم متفاوتی نیز هست. هرگز بی احترامی خود به عکس بودا چه کوچک باشد و چه بزرگ و همچنین خانواده سلطنتی نشان ندهید. هرگز نباید عکس بودا را از کشور خارج کنید. این کار خلاف قانون است. هرگز نباید برنج را با چنگال بخورید. برای خوردن برنج باید از قاشق استفاده کنید. نباید سر و یا موی کسی را لمس کنید. نباید برهنه آفتاب بگیرید، زیرا در نظر مردمان تایلند اینکار بی ادبانه است.