درآمدی که ایران می‌تواند از اکوتوریسم جذب کند

فرداد پرواز

13 مهر 1396


طول سفر هر اکوتوریست در جهان بین 8 تا 14 روز است و درآمد متوسط به دست آمده از هر یک از آنها بین 1500 تا دو هزار دلار است،که می‌تواند درآمدزایی بالایی برای کشور به ارمغان داشته باشد. سال گذشته یک میلیارد گردشگر از کشورهای مختلف دنیا بازدید کرده‌اند که این رقم 10 تا 15 درصد تولید ناخالصی جهان را در بر می‌گیرد.

بر اساس سند،چشم انداز 20 ساله کشور باید تعداد گردشگران بازدید کننده از کشور به 20 میلیون نفر افزایش یابد که استان اصفهان با توجه به ظرفیت طبیعی و تاریخی در کنار پتانسیل‌های گردشگری سلامت و گردشگری فرهنگی،می‌تواند در این مسیر به خوبی عمل کند.

افشین حیدرپور، کارشناس مسایل اقتصادی،با بیان اینکه صنعت گردشگری 15 درصد تولید ناخالصی جهان را در بر می‌گیرد، گفت: با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد اصفهان،از بعد رکود کسب وکار و بیکاری شاهد آن هستیم که نیروی انسانی نمی‌تواند در داخل استان جذب کار شود، به همین دلیل توجه به مزیت‌های موجود و تقویت آن به ویژه گردشگری استان در راستای ایجاد شغل ضروری و حیاتی است.


http://www.isna.ir