درآمد اضافی خطوط هوایی در سال 2017 به 82.2 میلیارد دلار خواهد رسید

فرداد پرواز

9 آذر 1396


پیش بینی میشود شرکت های هواپیمایی، و CarTrawler، که پیشرو در ارائه سیستم های توزیع اجاره ماشین های آنلاین هستند، درآمد این شرکت های هواپیمایی در سال 2017 به 82.2 میلیارد دلار برسد. برآورد درآمدی در درآمد اضافی در سراسر جهان نشان دهنده افزایش 264 درصدی از رقم سالیانه 22.6 میلیارد دلار است که اولین پیش بینی درآمد اضافی سالانه بود.

درآمد فرعی را خطوط هوایی برای که مربوط به سال 2016 می باشد، گزارش دادند.

این آمار برای یک لیست بزرگتر، از 184 شرکت هواپیمایی به منظور ارائه طرح واقعی، درآمد اضافی توسط شرکتهای هواپیمایی در جهان در سال 2017 اعمال شد.


https://www.traveldailynews.com