دبی هنوز در مسیر جذب 20 میلیون بازدید کننده تا سال 2020 است

فرداد پرواز

11 دی 1396


امارت با تکیه بر بازارهای منبع سنتی و بهره برداری از امکانات جدید برای رسیدن به هدف خود است.ایزام کاظم، مدیر اجرایی شرکت دبی برای تجارت و گردشگری (DCTCM)، درباره چشم انداز صنعت و تلاش های این اداره برای جلب گردشگران بیشتر به امارات، صحبت می کند.امارات به منظور دستیابی به چشم انداز گردشگری از 20 میلیون بازدید کننده در هر سال تا سال 2020 پیشرفت پایدار داشته است که در سال 2012 دو برابر بوده. تمام بخش های دولتی همکاری می کنند تا به تحقق این هدف کمک کنند. تغییرات مثبت در مقررات ویزا برای کشورهای مانند روسیه و چین و مجمع اقتصادی جهانی که امارات متحده عربی را به عنوان دومین کشور امن در جهان محسوب می کند، همه ی این ها باعث میشود دبی به عنوان یک مقصد گردشگری مهم در جهان شناخته شود.


https://www.thenational.ae