دبیر کل سازمان ملل متحد رسما از برنده رقابت مسافرین استقبال می کند

فرداد پرواز

05 آذر 1396


برنده مسابقه مسافرین، که در چارچوب سال جهانی سالمت گردشگری توسعه پایدار، 2017 Katie Diederichs توسعه یافته است، رسما سفر خود را پس از دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد، طالب ریفایی آغاز کرد. او اکنون در سفر شگفت انگیز شش کشور مختلف قرار می گیرد تا جهان را به چگونگی تغییر گردشگری تغییر دهد.


http://media.unwto.org