دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست سفیر سالیانه آسیا و اقیانوسیه شرکت می کند

فرداد پرواز

07 اسفند 1396


رویداد سالانه، سفیران منطقه ای به اسپانیا را فرصتی برای شبکه و کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت های UNWTO در سرتاسر جهان و در منطقه آسیا اقیانوس آرام می دهد.سفیران و نمایندگان 16 کشور با دبیر کل سازمان ملل متحد و زوراب پولیلیکاچویلی و مقامات سازمان ملل متحد برای بحث در مورد عملکرد سازمان در منطقه در سال 2017 و برنامه کاری سال آینده دیدار کردند.


http://media.unwto.org