دارجیلینگ میزبان گردشگری 5 روزه است

فرداد پرواز

20 آذر 1396


ایستگاه محبوب تپه همه آماده است تا جشنواره گردشگری پنج روزه را از 27 دسامبر برگزار کند تا مردم را به "ملکه تپه" جذب کند.Gautam دب گفت: GTA، اداره گردشگری دولتی و اداره اطلاعات و امور فرهنگی به طور مشترک جشنواره ای که در Darjeeling را برای احیای علاقه توریستی در Hills، در بنگال غربی است سازماندهی میکند. وزیر گردشگری بنگال غربی می گوید: "ما قصد داریم کنسولگری های خارجی و سفارتخانه ها را دعوت کنیم تا در این جشنواره شرکت کنند تا پیامی را به جهان ارسال کنند که وضعیت Darjeeling طبیعی است و بازدید کنندگان می توانند از صلح و آرامش تپه ها لذت ببرند"

سواتاتا بیسواس، دبیر کل GTA، گفت اقتصاد در هیلز، که عمدتا وابسته به گردشگری است، به دلیل کم شدن گردشگری، ضربه خورده است.

او گفت: "در این زمینه، ما این جشنواره را سازماندهی می کنیم تا به مردم بگویم که هیچ چیز برای ترس و اضطراب وجود ندارد و آنها بیشتر از دارجیلینگ استقبال کنند."


http://www.asianage.com