خلیج فارس اتصال روزانه بحرین و لندن را راه اندازی می کند

فرداد پرواز

04 تیر 97


خلیج فارس دو روزه بوئینگ 787-9 Dreamliner را که بین فرودگاه بین المللی بحرین و لندن، هیترو واقع شده است، راه اندازی کرده است.اعضای تیم مدیریت اجرایی شرکت هواپیمایی بر روی خط هواپیمایی دوطرفه سرویس Dreamliner به لندن هیترو در خطوط هوایی شرکت کردند.نیروی هوایی خلیج فارس به وسیله معاون مدیر کل ولید عبدالحمید العلاوی رهبری گردید که از طریق سفیر بحرین در فواز بن محمد الخلیفه، مقامات سفارت و مدیریت اجرایی از فرودگاه هیترو، به هیات رجوع می کرد.العلاوی اظهار داشت: "ما بسیار خوشحالیم که جدیدترین هواپیمای ما را در مسیر لندن هیترو در خلیج فارس معرفی کنیم."با پنج هواپیمای Boeing 787-9 Dreamliner که به ناوگان ما در سال 2018 وارد می شوند، دو تا از آنها تا پایان سال 2019 وارد می شوند و تا پایان سال 2020 به پایان می رسد، سفارشات Dreamliner شرکت خلیج فارس اطمینان حاصل خواهد کرد که ما یکی از جوانترین ناوگان منطقه را حفظ کنیم، قابلیت اطمینان، بر عملکرد زمان و استانداردهای محصول و خدمات.

"من مشتاقانه منتظر دریافت بازخورد مسافران در مورد این اضافی هیجان انگیز به ناوگان ما و چگونه محصول افزایش یافته ما تجربه مسافر برای همه را بالا می برد."

پرواز دو روزانه پروازهای بدون توقف خلیج فارس با اتصال بحرین و لندن، هیترو ترمینال 4، امکان اتصال دو طرفه عالی را فراهم می کند.مسافران منطقه ای می توانند بدون درنگ از طریق بحرین به لندن ارتباط برقرار کنند در حالی که مسافران مبتنی بر بریتانیا می توانند بدون توقف به بحرین بپیوندند و ارتباطات با شهرهای اصلی در خاورمیانه، آفریقا، شبه قاره هند و شرق دور را به طور مستقیم انجام دهند.