خطوط هوایی چین تحویل A350 XWB را با مخلوط سوخت های زیست محیطی تحویل می دهد

فرداد پرواز

11 آذر 1396


هواپیمایی چین از تایوان تبدیل به دومین شرکت هواپیمایی برای پیوستن به یک برنامه برای استفاده از ترکیبی از سوخت های زیستی سنتی و پایدار به هواپیماهای قدرتمند برای پرواز های هوایی از ایرباس است.این هواپیما مربوط به دهمین A350-900 هواپیمایی چین است که مرکز تحویل سازنده در تولوز امروز برای خانه جدید خود در تایپه با 10 درصد ترکیب سوخت پایدار جت در مخازن خود را ترک کرد.گزینه سوخت پایدار برای پروازهای تحویل شده توسط ایرباس به همراه Air Total، شرکت هواپیمایی اپراتور انرژی جهانی، توسعه یافته است.برای تأمین محصول سازگار با محیط زیست، Air Total اولین ایستگاه سوخت زیستی مجاور را در مرکز تحویل Airbus در تولوز تاسیس کرده است.

از آنجا که این تاسیسات در ماه مه 2016 افتتاح شد، 21 هواپیما تا کنون توسط ایرباس تحویل داده شده است.


http://www.breakingtravelnews.com