خطوط هوایی ترکیه تبلیغات برای گردشگری ایران را آغاز می کند

فرداد پرواز

18 دی 1396


جاذبه های گردشگری پنج شهر ایران در شبکه تبلیغاتی هواپیماهای ترکیه قرار گرفته است تا به دنبال ارتقاء جوایز خود در یک صحنه بزرگتر باشند.به گزارش دبیر کل سازمان جهانگردی،Ali-Asghar Mounesan، گفت: «از این به بعد، جاذبه های گردشگری تبریز، یزد، اهواز، همدان و کرمان در نمایشگاه های داخلی هواپیمایی ترکیه و همچنین شبکه تبلیغاتی آن تبلیغ می شود."به همین ترتیب، مجارستان در داخل هواپیماهای خود توزیع می کند که این پنج شهر را ترویج می کند"، افزود: موئونه که رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.این مقام رسمی توضیح داد: "این امکان به منظور افزایش بخش گردشگری کشور و ارائه پتانسیل های تاریخی، طبیعی و فرهنگی و همچنین صنایع دستی آن، بی نظیر بوده است."او گفت: "خطوط هوایی جهانی که با شرکت هواپیمایی ترکیه همکاری می کنند، از این پنج شهر نیز حمایت خواهند کرد."در حال حاضر شهروندان حدود 190 کشور می توانند در زمان ورود به فرودگاه های کشور با یک ماه اعتبار ویزا دریافت کنند.در سال 2016، بیش از 5.5 میلیون مسافر خارجی از خاورمیانه، آمریکا، اروپا و جنوب و شرق آسیا در ایران وارد شده اند که درآمد نزدیک به 8 میلیارد دلار است.


http://irantourismnews.com