خطوط هوایی آمریکایی تعهد Dreamliner را با نظم جدید تقویت می کند

فرداد پرواز

21 فروردین ماه


هواپیمایی بوئینگ و آمریکایی اعلام کرده اند بزرگترین شرکت هواپیمایی در جهان، بیش از دو برابر هواپیمای 787 Dreamliner خود را با سفارش جدیدی برای 47 هواپیمای فوق العاده کارآمد معرفی می کند. حامل آمریکایی نیز 28 گزینه را در مورد Dreamliners ارائه داده است. 477 787 دلار در قیمت های لیست بیش از 12 میلیارد دلار ارزش دارد و آمریکایی ها را بزرگترین مشتری در نیمکره غربی می داند. آمریکا در ابتدا 42 787 Dreamliners را سفارش داد و با استفاده از بازده سوخت و وسایل مسافرتی هواپیما برای باز کردن مسیرهای جدید در سراسر جهان، از جمله آسیا و اقیانوسیه و اروپا، و بهره وری شبکه خود را افزایش داده است. در حالی که آمریکایی هنوز از مسیر اولیه خود به عنوان هواپیمایی بزرگتر استفاده می کند، شرکت هواپیمایی Dreamliners اضافی را خریداری می کند - 22 787-8 و 25 787-9 اسب بخار - برای مدرنیزه کردن و گسترش ناوگان خود.

هواپیمایی بوئینگ و آمریکایی اعلام کرده اند بزرگترین شرکت هواپیمایی در جهان، بیش از دو برابر هواپیمای 787 Dreamliner خود را با سفارش جدیدی برای 47 هواپیمای فوق العاده کارآمد معرفی می کند. حامل آمریکایی نیز 28 گزینه را در مورد Dreamliners ارائه داده است. 477 787 دلار در قیمت های لیست بیش از 12 میلیارد دلار ارزش دارد و آمریکایی ها را بزرگترین مشتری در نیمکره غربی می داند. آمریکا در ابتدا 42 787 Dreamliners را سفارش داد و با استفاده از بازده سوخت و وسایل مسافرتی هواپیما برای باز کردن مسیرهای جدید در سراسر جهان، از جمله آسیا و اقیانوسیه و اروپا، و بهره وری شبکه خود را افزایش داده است. در حالی که آمریکایی هنوز از مسیر اولیه خود به عنوان هواپیمایی بزرگتر استفاده می کند، شرکت هواپیمایی Dreamliners اضافی را خریداری می کند - 22 787-8 و 25 787-9 اسب بخار - برای مدرنیزه کردن و گسترش ناوگان خود.