خطوط هوایی S7 هواپیماهای پروازی را از مینسک به نووسیبیرسک راه اندازی می کنند

فرداد پرواز

11 دی 1396


پروازهای مستقیم از فرودگاه Tolmachevo به مینسک در روزهای چهارشنبه انجام می شود. پروازها از Novosibirsk ساعت 11:10 پرواز خواهند کرد و در ساعت محلی 12:15 ساعت مینسک به مینسک خواهند رسید. پرواز های برگشتی در ساعت 13:15 پرواز خواهند کرد و در ساعت 22:00 به فرودگاه Tolmachevo می رسند.

شهرهای کشورهای مستقل مشترک المنافع به طور سنتی در میان مسافران هواپیمایی S7 برای سفرهای شخصی تقاضا می کنند و اخیرا محبوبیت خود را به عنوان مقصد توریست نیز به دست آورده اند. در ماه مه 2018 مسافران از منطقه سیبری و شرق دور قادر خواهند بود تا پروازهای مستقیم از نووسیبیرسک به مینسک را انجام دهند که در آن شما باید چیزهای زیادی را انجام دهید: شما می توانید در کنار خیابان استقلال بخاطر معماری شوروی از دوران مختلف تجسم کنید، نگاهی به ایگور وورتننیکوف، مدیر بازرگانی گروه S7، می گوید: چشم انداز شهر را از عرشه ی مشاهدۀ کتابخانه ی ملی و سعی کنید اصلی دانیکی بلاروسی را امتحان کنید.


https://www.rustourismnews.com