خطوط هواپیمایی ویتنام به 200 میلیون پرواز عصر رسید

فرداد پرواز

19 آذر 1396


هواپیمای ویتنام برای جشن این دستاورد طی بیش از دو دهه تاسیس و توسعه، میزبان مراسم استقبال از مسافر 200 میلیون دلاری با مقامات ارشد وزارت حمل و نقل، نمایندگان فرودگاه ویتنام و کارمندان این شرکت هواپیمایی بود.سه مسافر ویژه 200 میلیون، 199،999،999 و 2،000،011 مسافر، که نام آن نگوین تروونگ چینگ، نگو هوی هوانگ و فان تیه توو Hang است، به ترتیب در شماره پرواز VN223 از هانوی به شهر هوشی مین بودند، فرود آمدند در تانن پسر ناهات فرودگاه بین المللی.خطوط هوایی ویتنام طی بیش از دو دهه، در مسیر 1.6 میلیون پرواز ما 200 میلیون مسافر را تجربه کرده است.

Duong Tri Thanh، رئيس جمهور، هواپیمایی ویتنام، در این مراسم گفت: "این دستاورد بدون تردید اعتبار، اعتماد به نفس و حمایت از جامعه هواپیمایی و مشتریان ارزشمندی ما، داخلی و بین المللی است.این رویداد گرم استقبال از مسافر 200 میلیون ما نشان دهنده قدردانی ما نسبت به مشتریانی است که اعتماد دارند و تصمیم می گیرند با ما پرواز کنند.


http://www.breakingtravelnews.com