تعلیق خدمات ترانزیت بدون ویزای چین همچنان ادامه دارد

فرداد پرواز

9 دی 1396


اداره پلیس و مهاجرت مرزی در فرودگاه بایون، گوانجو، همچنان به تغییر مقررات حمل و نقل ادامه می دهد.برای مسافران در حال سفر سیاست حمل و نقل در نظر گرفته شده است به منظور ارتقاء تدابیر امنیتی جلسه ای متشکل از مقامات ارشد در BRICS در اجلاس Xiamen، چین برگزار شد.


https://tourismbreakingnews.com/