خبرنامه سرمایه گذاری های اندونزی از 25 دسامبر 2017 منتشر شد

فرداد پرواز

5 دی 1396


در تاریخ 25 دسامبر 2017، Indonesia Investmentsاندونزی سرمایه گذاری آخرین نسخه خبرنامه خود را منتشر کرد. این خبرنامه رایگان که به مشترکین ما یک بار در هفته ارسال می شود، شامل مهمترین اخبار خبری از اندونزی است که در هفت روز گذشته در وب سایت ما گزارش شده است. اکثر موضوعات شامل موضوعات اقتصادی و مرتبط با بازار از قبیل ارتقا رتبه بندی Fitch Ratings، انتخابات، IPOs، گردشگری، شهرنشینی، درآمد مالیاتی و غیره است.


https://www.indonesia-investments.com