خانه احمدشاملو به ثبت ملی رسید

فرداد پرواز

مدیرکل سازمان ثبت آثار تاریخی خبر از ثبت خانه شاعر معاصراحمد شاملو در فهرست آثار ملی داد


فرهاد نظری، مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی، در روز ۱۷ آبان ماه، علاوه بر بازدید از نمایشگاه مطبوعات از ثبت خانه احمد شاملو در فهرست آثار ملی خبر داد.

او به اهمیت حفظ خانه هایی که یک زمانی محل زندگی مفاخر ادب و فرهنگ بوده اند اشاره کردو گفت: شخصیت های مهم فرهنگ و هنر،از ثروت های ادبی به شمار می آیند و در جذب گردشگر فرهنگی بسیار موثر می باشند.

لازم است خانه ای که این اشخاص مهم در آن زندگی کرده اند حفظ شود تا مردم با آنها و اثری که بر رشد و بالندگی فرهنگ این سرزمین داشته اند آشنا شوند هم تعداد مراکز فرهنگی شهر و کشورمان افزایش یابد.

وی با اشاره به چگونگی ثبت خانه های شخصیت های برجسته کشورمان افزود: استان های مختلف، اشخاص برجسته خود را شناسایی کردند و پرونده شان را به دبیرخانه دفتر این سازمان ارسال می کنند تا مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد و در صورت تایید ثبت شود.

درادامه، نظری گفت:خانواده شاملو نظرشان این بود تا خانه او در دهکده فردیس کرج با نام " الف. بامداد" به ثبت برسد اما با نام خود ایشان به ثبت رساندیم.


منبع:خبرگزاری مهر