خانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی قابلیت ثبت ملی دارد

فرداد پرواز

21 دی 1395


مدیرکل ثبت آثار تاریخی و فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: خانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به دلیل شان ملی ایشان قابلیت ثبت ملی دارد.

به گزارش "گفتمان" فرهاد نظری ، در مورد امکان ثبت خانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در فهرست آثار ملی گفت: قطعا خانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به دلیل شان ملی که دارد، قابل ثبت است و به خاطر تعلق به ایشان که چهره‌ای ملی دارند می‌تواند ثبت شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا خانه پدری ایشان در استان کرمان می‌تواند ثبت شود یا خیر؟ اظهار کرد: وضعیت خانه پدری ایشان نیز باید بررسی شود، اما هر آنچه به ایشان تعلق دارد و در بر دارنده برخی از خاطرات و زندگی ایشان است، قابل ثبت است.


http://tnews.ir