خارج از کشمیر، شاهد افزایش گردشگران داخلی هند

فرداد پرواز

12 دی 1396


کشمیر نیز به عنوان جاذبه برای گردشگران از بنگلادش، مالزی و تایلند تبدیل شده است.گرچه گردشگران ورودی به کشمیر در سال 2017 حداقل بوده اند، زیرا بازار های سنتی مانند گجرات و ماهاراشترا نشان می دهد جای رشد دارد اما بازدید کنندگان داخلی در پایان سال با ظهور بازار هند در جنوب، شاهد انفجار مثبتی از گردشگران بوده اند.رسانه های اجتماعی نقش مهمی ایفا می کنند. ساختن این رسانه در کشورهای دیگر بسیار پیش از ما انجام شده است. گردشگران از بازار های سنتی مانند ماهاراشترا و گجرات در سال جاری به دلیل نگرانی و عدم اطمینان که در اینجا وجود داشت، کمتر دیدن کردند،اما یک برنامه پشتیبانی برای تقویت گردشگری در این مناطق برنامه ریزی شده است ک امید به رونق گردشگری دراین مناطق را می دهد.


http://www.greaterkashmir.com